Map
Ajakirjanikke: 854 / Meediakanaleid: 278 / Kontrollitud: 2020-02-23 / Täiendatud: 2020-02-03

Klienditugi

Ajakirjanikud.ee kliendid on aidanud kolme aastase tegutsemisperioodi jooksul välja selgitada enamlevinud probleemid ajakirjanikud.ee teenuste kasutamisel. Lisame siin kirjeldatud probleemidele ka juhendid, kuidas neist hoiduda.
Kui siin loetletud juhistest pole abi ja probleemid jätkuvad, kontakteeru ajakirjanikud.ee klienditoega telefonil 55 654 133 või e-posti aadressil info (ät.) ajakirjanikud.ee.

• Pressiteade on saadetud, kuid süsteem annab autoriseerimiskirja asemel veateate.
Enamlevinud on kolm võimaliku viga:
1. Kiri on saadetud registreerimata aadressilt. Kontrolli, kas saatsid kirja välja samalt aadressilt, mille registreerisid ajakirjanikud.ee kasutajaks. Tihti tuleb ette, et ettevõtted kasutavad kirjade saatmiseks teistsuguseid e-posti aadresse, kui kirjade saamiseks. Vajadusel registreeri ka teised kasutatavad aadressid ajakirjanikud.ee kasutajateks.
2. Postitusgrupi aadress on sisestatud valesti. Kontrolli postitusgrupi aadressi.
3. Oled ületanud 2Mb suurust mahulimiiti. Kontrolli kirja manuste suurust ja vajadusel vähenda nende mahtu. Näiteks Outlook kipub manuste mahtu tihti ümardama. Nii võib kiri, mille manused on 1Mb suurused failid olla tegelikult 2×1,4Mb ehk kuni 2,8Mb suurune.

• Teade sai saadetud, kuid autoriseerimiskiri viibib.
Enamlevinud on kaks põhjust:
1. Postkast on seadistatud nii, et uute kirjade laekumist kontrollitakse harva.
2. Kasutatakse meiliserverit, mis asub mõnes teises riigis.
Mõlema probleemi puhul tasub esmalt klikkida postkasti kontrollimise lingile. Tavaliselt laheneb probleem umbes 15 minutiga.
3. Kui probleem siiski ei lahene, kontakteeruge klienditoega. Üldjuhul saab klienditeenindaja probleemile jälile mõne minutiga.

• Autoriseerimiskiri tuli, klikkisite saadetud lingile, kuid avanenud brauseriaknas protsess hangub.
Probleem esineb peamiselt aeglaste või ülekoormatud internetiühenduste korral. Harvemini ka juhul, kui teate saatja meiliserver asub väljaspool Eestit. Probleemi saab vältida, kui saadad teate korraga vaid ühele postitusgrupile. Enamike teadete puhul pole mitme grupi kasutamine otstarbekas.
Kui tegu on teada oleva lühiajalise internetiühenduse ülekoormusega võite brauseri akna sulgeda ja mõne aja pärast uuesti autoriseerimiskirja lingile klikkida.

• Autoriseerimiskiri tuli, klikkisid saadetud lingile kuid avanenud brauseriaknas seisab veateade.
Probleemi esineb kahel juhul:
1. Oled unustanud oma postkastile peale automaatvastaja.
2. Oled kirja saatnud mitmele grupile, kuid sisestasid ühe grupi aadressi valesti.
Nende vigade puhul saate siiski lähiminutitel e-kirjaga saatmisraporti, mis kinnitab, et kiri on ajakirjanikele edastatud.

• Saatsite pressiteate välja, saatmine laabus, kuid peagi saad signaali, et teate manused ei ole koos e-kirjaga ajakirjaniku postkasti jõudnud.
Kontrolli saadetud failide parameetreid. Suure tõenäosusega on kirja saaja meiliserver tunnistanud manuses olnud faili ohtlikuks ja selle edastamise asemel kustutanud. Probleemi saab vältida, kui lisad manustena üksnes enamlevinud failiformaate ja kontrollid, et saadetud fail ei sisalda täiendavaid tarkvaralisandeid.