Map
Ajakirjanikke: 854 / Meediakanaleid: 278 / Kontrollitud: 2020-02-23 / Täiendatud: 2020-02-03

Kuidas koostada

Pressiteate koostamise juhend

Siit leiad juhendi, kuidas koostada korralikku pressiteadet. Alati võib teha ka teistmoodi, kuid hea on mõned reeglid aluseks võtta.

Firma nimi
PRESSITEADE
00.00.0000

Lühike ja tabav pealkiri

Pressiteate liid peab sisaldama kokkuvõtlikult kogu infot. Tavaliselt 2-3 lausega (u. 4 rida) peab ütlema ära; mis toimub, kus toimub, millal toimub ja kes korraldab. Informatiivse teate puhul sisaldab liid kõige tähtsamat sõnumit.

Seletav tekstilõik. Seletab lahti liidis esitatud info, täpsustab ja laiendab seda. Ürituste puhul kirjeldab ja tutvustab lõik esinejaid, toimuvaid tegevusi ning tegevuste eesmärke. Siia saab lisada loetelusid, prognoose ja tulemusi jne

Täiendav seletav lõik. Kui esitatavat infot on rohkem ja see puudutab erinevaid alamteemasid võib seletavaid lõike olla ka mitu. Oluline on kõik vajalik kirja panna, kuid teha seda võimalikult lühidalt.

Tsitaat konkreetse infoga seotud kõneisikult. „Soovitatav on siia panna organisatsiooni seisukoht käsitletava teema kohta, mis on teema motiivid ja tulevikuprognoosid. Tsitaat võiks olla umbes 2-3 lauset pikk ning kirjutatud lihtsas keeles. Tsitaat peab eelmistes lõikudes esitatud infot täiendama hinnanguga,” lisas kõneisik.

Vajadusel on tsitaatide andjaid kaks. Teine kõneisik täiendab seletavaid lõike omast aspektist. „Näiteks võib tsitaat sisaldada koostööpartneri seisukohta ühisest projektist ning tutvustada nendepoolset panust tehtavale,” lisas teine kõneisik.

Korralduslik infolõik. See on eelkõige oluline teadetes, mille tulemusena peavad ajakirjanikud kuskilt täiendavat infot saama. Siin võivad olla registreerumisnõuded, lingid, reeglid pildistamiseks või muud oluline info millega ajakirjanik peab arvestama.

Ajalugu või ettevõte taustainfo. See lõik tutvustab ajakirjanikule tausta. Siia võib panna 3-4 lausega kirja ürituse ajaloo või firma põhitegevuste tutvustuse. Seda lõiku tavaliselt sõnasõnalt ei kasutata, kuid sealt saab vajadusel lisainfot lugejale tausta avamiseks.

Kui olete kirjale lisanud manused, tasuks nende kohta siia lisada faili nimed koos lühikese infolõiguga.
Manus1 – faili nimi koos selgitusega, mis on failis.
Manus2 – foto puhul tuleks märkida, kes on pildil ja soovitavalt ka foto autori nimi.

Lisainfo:
Esimene kõneisik
Ametinimetus
Organisatsiooni nimi
Telefon
e-posti aadress

Teine kõneisik
Ametinimetus
Organisatsiooni nimi
Telefon
e-posti aadress

Koostaja:
Kokkukirjutaja nimi
e-posti aadress