Map
Ajakirjanikke: 854 / Meediakanaleid: 278 / Kontrollitud: 2020-02-23 / Täiendatud: 2020-02-03

Kasutusjuhend

Enne teenuse kasutama asumist lugege see kindlasti läbi. Kuigi teenuse kasutamine on väga lihtne, aitab kasutusjuhend vältida võimalikke vigu ja ajalisi viivitusi.

  1. Sõlmige pressiteadete edastamise süsteemi kasutamiseks leping. Lepingu sõlmimiseks saatke kiri aadressile info (ät.) pressiteated.ee.
  2. Koostage pressiteade ja otsustage, millistele sihtgruppidele soovite selle edastada.
  3. Valige ajakirjanikud.ee postitusgruppide hulgast teile sobivad aadressid. Postitusgrupid leiate siit. Korraga on lubatud kasutada vaid kolme gruppi, et vältida teadete edastamist ajakirjanikele, kes tööalaselt antud valdkonnaga kokku ei puutu.
  4. Kasutage teate saatmiseks üksnes portaalis registreeritud saatja-aadressi. Kui Teie aadress on saatjate nimekirja lisatud, on Teid sellest e-kirjaga teavitatud. Näide: Kui olete portaalis registreerinud oma tööaadressi eesnimi.perenimi@firmanimi.ee, siis saate teateid saata portaali listidesse vaid sealt. Teistelt aadressidelt (eesnimi@kodune.ee) saates teavitab portaal Teid veast ja ei edasta kirja.
  5. Valmistage kiri ette. Märkige saaja aadressi reale (To:) valitud aadressid (NB! Valitud grupi aadress peab olema kindlasti To:, mitte Cc: või Bcc: rea peal). Kirjale võib lisada kuni 2Mb manuseid (pilte ja tekstifaile). Veenduge, et lisatud failid ei sisaldaks viiruseid ega programmilõike. Kui server tuvastab manusest viiruseohtliku faili, kirja ei edastata ja Teile saadetakse sellekohane veateade.
  6. Saatke kiri teele.
  7. Portaal saadab Teile mõne minuti jooksul autoriseerimisteate. Klikkige saadetud teates olevat linki kinnitamaks, et saadetis on õige ja korrektne. Sellega väldite oma postiaadressi kuritarvitamist ja vigade teket teadete edastamisel. Kui jätate saadetud lingile klikkimata, teadet valitud aadressidele ei edastata.
  8. Lingile klikkimine avab Teie internetibrauseri akna, kuhu kuvatakse portaalilt raport, kui paljudele kontaktidele jõudis saadetud kiri kohale ja kui paljud postitusgruppides olnud aadressid andsid veateate. Sama raport saadetakse teile e-posti aadressile.
  9. Ärge sulgege brauseri akent saatmisprotsessi ajal, see võib katkestada saatmise. Kui mingil põhjusel siiski sulgesite brauseri akna või katkes samal ajal internetiühendus, klikkige uuesti autoriseerimiskirja lingile. Kirja saatmist jätkatakse siis katkenud kohalt.