Map
Ajakirjanikke: 854 / Meediakanaleid: 278 / Kontrollitud: 2020-02-23 / Täiendatud: 2020-02-03

Soovitused

Soovitusi pressiteate koostamiseks

On terve rida pisiasju, mis võivad olla ajakirjanikule saadetud pressiteate kasutamisel otsustavad. Katsume siin ära tuua mõned, mille silmas pidamine võib suurendada teate avaldamise tõenäosust.

 • Pressiteate koostamisel lähtu põhimõttest, et hea teade peab olema ajakirjaniku jaoks atraktiivne ja lihtsasti kasutatav. Iga täiendav liigutus, mis tuleb teha teate lugemiseks või mõistmiseks vähendab selle kasutamise tõenäosust.
 • Pressiteate tekst kirjuta e-kirja sisusse. Manusega lisa vajadusel pressiteate tõlge, lisainfo ja pildid. Kui on oht, et tekstis edastatav teade ei jõua kohale, lisa sama info ka manusena, kuid kindlasti märgi sel juhul teksti lõppu: P. S. Manuses sama info. See väldib ajakirjaniku asjatut ajakulu manuse avamisel, saamaks teada, et seal pole midagi uut. Ära lisa manusena võõraid või kahtlaseid faile. Alati eksisteerib oht, et edastad nendega ajakirjanikule viiruse.
 • Lisa manusena üksnes enamlevinud failiformaate, näiteks doc või jpg. Tihti on ajakirjanikel probleeme ka liiga uue failiformaadi, näiteks docx, avamisega.
 • Lisades pressiteatele pilte arvestage, et jpg-formaadis on enam-vähem trükikõlblik 1Mb suurune pilt. Seega lisage pigem vähem pilte, kui palju kasutuskõlbmatuid.
 • Ära lisa teatele liiga suuremahulisi manuseid. Osa meediakanaleid ei lase oma serverist läbi kirju, mille maht on suurem kui 2Mb.
 • Kui soovite ajakirjanikele edastada suuremaid faile või laiemat pildivalikut, pange materjal üles internetti ja saatke ajakirjanikele link. Samuti võib teates viidata, et täiendavad materjalid saadetakse soovi korral ajakirjanikule otse.
 • Ära kujunda teate sisu liiga palju. Mida vähem kasutad erinevaid fonte, värve või tekstisiseseid pilte, seda lihtsam on teadet kasutada.
 • Katsu teade ära mahutada ühele A4 lehele. Kogu info ei pea teates kirjas olema. Midagi tasuks jätta ajakirjanikele ka juurdeküsimiseks.
 • Tutvusta ennast! Teed ajakirjaniku töö märksa lihtsamaks, kui lisad kirjale selgelt nii lisainfo andja kui teate saatja nime, ametinimetuse, organisatsiooni nime, telefoninumbri ja e-posti aadressi.
 • Koosta teade nii, et see oleks juba artikli formaadis, siis on ajakirjanikel seda lihtsam kasutada. Teate koostamise juhend.
 • Eestis on suur hulk venekeelset meediat ja selle tarbijaid. Lisades pressiteatele manusena ka teate venekeelse versiooni, suurendad oluliselt teate kajastamise võimalusi Eesti venekeelsetes meediakanalites.
 • Saada pressiteade välja hommikul 9 ja 11 vahel. Pärastlõunal saadetud teade ei pruugi enam jõuda trükimeediasse ja televisiooniuudistesse. Online-meedia kasutab aga ka õhtuseid uudiseid.
 • Pääsemaks sisse hommikustesse uudistesse, oleks kasulik teade välja saata hommikul kella 5 ja 6 vahel. Siis on edastatud informatsioon värske ja jõuab hommikuprogrammide uudistetoimetajate lauale just õigeks ajaks.
 • Kirjuta teade huvitavalt ja korrektses keeles. Ladus sõnakasutus ja veatu tekst lihtsustab taas ajakirjaniku tööd.